Som huvudadministratör kan ni redigera ledarnas tidrapporter, om det är något som inte stämmer. 


Redigera en tidrapport

Gå till Arvodeshantering i vänstermenyn → Tidrapportering i toppmenyn → klicka på Visa om en person,

  1. Klicka på Ända om en aktivitet som är Ej rapporterad eller Ej utbetald.
  2. Klicka på redigera.
  3. Redigera tid, roll eller arvode.
  4. Klicka på Spara.


Markera en specifik aktivitet som Ej arvodesberättigad

Ej arvodesberättigade aktiviteter är aktiviteter som ledaren inte kan tidrapportera och därmed inte få något utbetalning för. 


Om ni vill markera en specifik aktivitet som Ej arvodesberättigad gå till Arvodeshantering i vänstermenyn → Tidrapportering i toppmenyn → klicka på Visa om en person,

  1. Klicka på Ända om en aktivitet som är Ej rapporterad eller Ej utbetald.
  2. Klicka på redigera.
  3. Bocka i rutan Markera att aktiviteten ej är arvodesberättigad.
  4. Klicka på Spara.


Detta kan ni göra även efter att en ledare redan har tidrapporterat aktiviteten. Då kommer aktiviteten inte räknas in i summan som ska utbetalas.