Som huvudadministratör kan du både skapa och redigera ledarnas tidrapporter. Gå in på Arvodeshantering i vänstermenyn och välj en person.


Skapa eller redigera en tidrapport

1. Välj en aktivitet som är ”Ej rapporterad” eller ”Ej utbetald”, klicka på ändra till höger om den.
2. På pop-up-rutan som dyker upp, tryck på redigera i det övre högra hörnet.
3. Redigera tid, roll eller arvode.
4. Tryck på sparaikonen i det nedre högra hörnet.


Markera en specifik aktivitet som Ej arvodesberättigad

Ej arvodesberättigade aktiviteter är aktiviteter som man vill att ledaren inte ska få något utbetalt för. Man kan markera en aktivitet som Ej arvodesberättigad före eller efter en aktivitet rapporterats av ledaren och aktiviteten kommer då inte räknas in i summan som ska utbetalas.

1. Välj en aktivitet som är ”Ej rapporterad” eller ”Ej utbetald”, klicka på ändra till höger om den.
2. På pop-up-rutan som dyker upp, tryck på redigera i det övre högra hörnet.
3. Bocka i rutan ”Markera att aktiviteten ej är arvodesberättigad”.
4. Tryck på sparaikonen i det nedre högra hörnet.


Markera en aktivitetstyp som Ej arvodesberättigad

Föreningen kan sätta en hel aktivitetstyp (Träning, Match/Tävling, Övrigt, Möte) som Ej arvodesberättigad. Det innebär att samtliga aktiviteter med den specifika aktivitetstypen inte går att tidsrapportera. 


Gör inställningen under:

  1. "Inställningar" i toppmenyn
  2. "Grundinställningar" i undermenyn
  3. Under rubriken "Arvodesberättigade aktivitetstyper", klicka ur den/de aktivitetstyper som inte ska vara arvodesberättigade.