Under Arvodeshantering i vänstermenyn → Tidrapportering i toppmenyn visas en översikt över samtliga ledare och deras tidrapportering. 


I den första översikten ges en överblick över ledarnas rapporterade aktiviteter, orapporterade aktiviteter, rapporterat arvode och ej utbetalt arvode. Önskas en noggrannare överblick av respektive ledares arvode fås detta genom att klicka på Visa till höger om ledares namn. 


Markera utbetalning

När ett arvodet är utbetalt markeras detta genom att bocka i antingen samtliga personer alternativt samtliga aktiviteter för en enskild person klicka på välj åtgärd → Markera som utbetald. 


Exportera till excel

Ni exportera tidrapporteringen till en excel. 


Ni kan antingen exportera en övergripande Rapport för flera ledare, markera då vilka ledare ni vill få med i rapporten klicka på välj åtgärd → Exportera till excel. Alternativt kan ni klicka på Visa till höger om en specifik person → bocka i aktiviteterna för personen   klicka på välj åtgärd Exportera till excel.


I båda rapporterna följer även information om de kontouppgifter som fyllts i av admin eller ledare.