När ledarna tidrapporterat sina timmar skapas en rapport över detta under fliken ”Tidrapportering”. I den första översikten ges en överblick över vad varje ledare bör få betalt för det tidsintervall som ställs in uppe till höger.

Önskas en noggrannare överblick av respektive ledares arvode fås detta genom att klicka på en ledares namn. När arvodet är utbetalt noteras detta genom att bocka i samtliga utbetalda aktiviteter och därefter klicka på ”Utbetalt”


Det går att ladda ner tidrapporter till Excel, både en övergripande rapport för flera ledare och en individuell med detaljerad information och rapporterade tillfällen för varje person. I båda rapporterna följer även information om de kontouppgifter som fyllts i av admin eller ledare.


Översiktsrapport

Vill du skapa en rapport av alla ledare i perioden behöver du bara markera samtliga ledare i bockrutan uppe till vänster på sidan, sedan klicka ”Exportera till Excel” så kommer en rapport laddas ned.


Individuell rapport

Klicka på personen vars tidrapporter du vill ladda ner. Vill du ladda ned alla tidrapporter klickar du därefter på Excel.

Vill du göra ett urval av aktiviteteter att ladda ned markerar du dem innan du klickar på Excel-knappen. Då kommer endast de markerade att följa med i rapporten.