Alla ledare med inlogg till SportAdmin kan tidrapportera sina timmar via SportAdmin LedarApp (kan laddas ner i Google Play/Appstore). Tidrapportering görs på följande sätt:


1. Närvarorapportering

Innan ledarna kan tidrapportera timmar måste det vara bekräftat under ”Närvaro” att ledaren varit på plats. Närvaro tas under fliken ”Rapportera”. Klicka på en aktivitet, markera vilka som varit på plats och klicka därefter på ”Bekräfta”.


2. Tidrapport

När ledaren blivit närvarorapporterad på en aktivitet kan denna tidrapportera sina timmar. Detta görs ”Tidrapportering” som återfinns under de tre strecken i menyn. Gör följande:

  1. Klicka på den aktivitet som ska tidrapporteras
  2. Klicka på ”arvodesroll” och välj vilken arvodesroll du hade vid aktiviteten
  3. Lägg eventuellt till extra tid (förberedelsetid eller liknande)
  4. Klicka ”Rapportera” uppe i det högra hörnet.