Alla ledare med inlogg till SportAdmin kan tidrapportera sina timmar via SportAdmin LedarApp (kan laddas ner i Google Play/Appstore). 


Tidrapportering kan delas upp i två steg. 


Steg 1 - Närvarorappora

Ledaren måste börja med att rapportera närvaron för en aktivitet. 

Närvaro rapporteras i LedarAppen under bottenfliken Rapportera → klicka på en aktivitet → markera vilka som varit på plats klicka därefter på Bekräfta. 


Steg 2 - Tidrapportera

När ledaren blivit närvarorapporterad på en aktivitet kan den tidrapportera sina timmar. Detta görs i LedarAppen under bottenfliken Mer  Tidrapportering, 

  1. Klicka på den aktivitet som ska tidrapporteras.
  2. Välj arvodesroll.
  3. Lägg till eventuell extra tid (förberedelsetid eller liknande)
  4. Klicka Rapportera uppe i det högra hörnet.