Under Arvodeshantering i vänstermenyn Ledare i toppmenyn ställs det in vilken arvodesroll respektive ledare får använda. 


Koppla arvodesroll till ledare

  1. Klicka på Ändra ute till höger om en ledare.
  2. Fyll i ledarens kontouppgifter (ledaren kan även fylla i och redigera detta på egen hand under Min profil i LedarAppen).
  3. Välj den grupp ni vill koppla en arvodesroll till. 
  4. Välj vilken arvodesroll ledaren får använda i denna grupp.
  5. Välj grupp igen i rullistan under om ni vill lägga till ytterligare en grupp att koppla en arvodesroll till.


Ni kan välja att en arvodesroll är tillgänglig i alla grupper för ledaren, då kan ledaren använda den rollen oavsett vilken grupp den arvodesrapporterar för.