Gruppöversikt

Under fliken ”Grupper” ges en överblick av följande:

– Hur många ledare i respektive grupp som fått en arvodesroll
– Hur många ledare i respektive grupp som inte fått en arvodesroll
– Hur många aktiviteter i gruppen som är tidrapporterade
– Hur många aktiviteter i gruppen som inte är tidrapporterade
– Hur mycket arvode gruppen kostar föreningen i form av ledararvoden
– Hur mycket arvode som är kvar att betala ut för gruppen