För att arvodeshanteringen ska kunna användas måste en huvudadministratör i förening börja med att skapa arvodesroller. 


Skapa arvodesroller

Arvodeshanteringen är byggd utifrån att när ledarna tidrapporterar sina timmar väljer de vilken arvodesroll de haft vid tillfället. Olika arvodesroller kan ha olika belopp. 


För att skapa en arvodesroll gå till Arvodeshantering i vänstermenyn → Roller i toppmenyn klicka på Ny arvodesroll gör följande inställningar:

 • Bocka i bockrutan för att aktivera arvodesrollen.
 • Arvodesroll: Ge rollen ett namn, exempelvis Hjälpledare, Lägerarvode.
 • Gruppkoppling: Välj om arvodesrollen ska vara kopplad till en viss gruppkoppling. 
 • Belopp: Fyll i beloppet för arvodesrollen
 • Arvodestyp: Välj om arvodet betalas ut Per tillfälle eller som Timlön.
 • Extratid: Ställ in hur långt innan/efter ledarna får arvode (OBS! Endast möjligt om man valt typen Timlön)
 • Övrigt: 
  Bocka i Tillåt ledaren lägga till tid utanför aktiviteten om ledaren får lägga till egen tid utöver träningstiden(OBS! Endast möjligt om man valt typen Timlön).
  Bocka i Visa för alla om alla ledare ska kunna välja denna arvodesroll oavsett vilken gruppkoppling de har.