För att arvodeshanteringen ska kunna användas måste en huvudadministratör i förening göra ett par grundinställningar. Nedan följer instruktioner på hur dessa görs.


1. Skapa arvodesroller

När ledarna tidrapporterar sina timmar väljer de vilken arvodesroll de haft vid tillfället. Olika arvodesroller kan ha olika belopp. Skapa en arvodesroll genom att klicka på ”Ny arvodesroll” och gör följande inställningar.

  • Arvodesroll: Ge rollen ett namn, exempelvis ”Hjälpledare”, ”Lägerarvode” osv
  • Gruppkoppling: Välj om arvodesrollen ska vara kopplad till en viss gruppkoppling. Om en sådan koppling görs kommer alla som har denna gruppkopplingen automatiskt få vald arvodesroll under fliken ”Ledare”
  • Typ: Välj om arvodet betalas ut per tillfälle eller per timme
  • Arvode: Fyll i beloppet
  • Start- och sluttid: Ställ in hur långt innan/efter ledarna får arvode (OBS! Endast möjligt om man valt typen ”Per timme”)
  • Egen tid: Välj om ledaren får lägga till egen tid, utöver träningstiden(OBS! Endast möjligt om man valt typen ”Per timme”)
  • Visa för alla: Bocka i rutan om alla ledare ska kunna välja denna arvodesroll, oavsett vilken gruppkoppling de har


2. Ge varje ledare en arvodesroll

När alla arvodesrollerna är tillgängliga ska man ställa in vilken ledare som får använda vilken arvodesroll. Såhär kopplar du en arvodesroll till en ledare