Under ”LOK-stöd” och ”Krockar ledare” kan man hantera krockar och markera att personen inte ska få LOK-stöd för en av aktiviteterna.


Under LOK-stöd --> krockar ledare, syns de aktiviteter som krockar i ”grupper”. Därefter kan man välja vilken av aktiviteterna som man ska få LOK-stöd för genom att bocka i ”Ej LOK-stöd” på övriga.


Man kan också se/markera ”Ej LOK-stöd” på närvarokortet. På bekräftade aktiviteter finns nu en redigeringspenna i ledarens ruta. Klickar man på den markerar man att ledaren inte ska få LOK-stöd för aktiviteten och bockrutan blir då blå.