Under ”LOK-stöd” i vänstermenyn ”krockar ledare” i toppmenyn kan man hantera krockar och markera att ledaren inte ska få LOK-stöd för en av aktiviteterna.


Under LOK-stöd krockar ledare, syns de aktiviteter som krockar i ”medlemsgrupperna” därefter kan man välja vilken av aktiviteterna som man ska få LOK-stöd för genom att klicka på ”Ej LOK-stöd” på övriga.


Man kan också se/markera ”Ej LOK-stöd” på närvarokortet. På bekräftade aktiviteter finns nu en redigeringspenna i ledarens ruta. Klickar man på den markerar man att ledaren inte ska få LOK-stöd för aktiviteten och bockrutan blir då blå.