Krockar i närvarorapporteringen

Under ”LOK-STÖD” -> och fliken ”KROCKAR”  -> visas personer som krockar på grund av att de är närvarorapporterade i två olika grupper under samma dag vid samma/överlappande tid.

För att se krockar, välj rätt period i rullistan.

För att korrigera, klicka på gruppens namn för att komma till det valda närvarokortet -> avbekräfta aktiviteten -> ändra -> bekräfta.