Under LOK-stöd i vänstermenyn Krockar i toppmenyn, visas en sammanställning på föreningens krockar gällande närvarorapporteringen. Om en personer är närvarorapporterade i två olika grupper där tiden är samma eller överlappande bildas en krock som då visas under denna flik.


Åtgärder

Anledningen till att det blidas en krock är för att en person inte kan vara närvarorapporterad i flera grupper under samma/överlappande tid. För att åtgärda detta behöver personen plockas bort från närvaron i en av grupperna som orsakar krocken. 

Detta gör ni genom att klicka på gruppens namn för att komma till den gruppens närvarokortet → Avbekräfta 

den aktuella aktiviteten bocka ur den aktuella personen från närvaron Bekräfta aktiviteten på nytt.


Ledare

Under LOK-stöd i vänstermenyn Krockar i toppmenyn Krockar ledare i undermenyn, kan ni hantera krockar som berör ledare och markera att ledaren inte ska få LOK-stöd för en av aktiviteterna. 


Detta gör ni genom att klicka på Ej LOK-stöd längst ute till höger om den aktivitet som ledaren ej ska få LOK-stöd för. När en ledare markerats som Ej LOK-stöd på en aktivitet syns detta i närvarokortet för den aktuella gruppen. Ledarens ruta för den aktiviteten kommer vara blå-markerad samt innehålla en redigeringspenna. Klickar ni på redigeringspennan kommer ni aktivera ledaren för LOK-stöd igen.