Gällande det kommunala LOK-stödet har SportAdmin stöd för att skicka över era aktiviteter om er kommun använder sig av ApN eller Rbok som kommunsystem för kommunalt LOK-stöd/aktivitetsbidrag.


ApN/Rbok

Om er kommun är ansluten till ApN/Rbok görs följande:

  1. Gå till Lok-stöd i vänstermenyn → Inställningar i toppmenyn LOK-stöd i undermenyn klicka på Ändra vid Kommunalt LOK-stöd  klicka på Godkänn bocka i aktiveringsrutan klicka på Uppdatera.
  2. Kontakta kommunens ApN/Rbok-ansvarige och be dem aktivera import från SportAdmin till ApN/Rbok. Ange ert FöreningsID som står angivet på inställningssidan.
  3. Koppla era platser till en ApN/Rbok-anläggning genom att gå till Lok-stöd i vänstermenyn → Inställningar i toppmenyn Platser i undermenyn klicka på Ändra om en plats → välj anläggning för den platser → Uppdatera. 

Alla bekräftade aktiviteter kommer nu skickas över till ApN/Rbok varje natt.


Har kommunen egna inställningar

Om er kommun istället ha egna inställningar gör ni följande:


  1. Gå till Lok-stöd i vänstermenyn → Inställningar i toppmenyn LOK-stöd i undermenyn klicka på Ändra vid Kommunalt LOK-stöd  klicka på Godkänn bocka i aktiveringsrutan och ställ in de regler som finns i kommunen klicka på Uppdatera.