Är kommunen ansluten till ApN (Aktivitetskort På Nätet) görs följande:

1.  Lok-stöd i vänstermenyn → inställningar i toppmenyn klicka på ”ändra” för att aktivera kommunalt LOK-stöd klicka på "godkänn" och bocka därefter i aktiveringsrutan klicka på "uppdatera"

2. Kontakta kommunens ApN-ansvarige och be dem aktivera import från SportAdmin till ApN. Ange FöreningsID som står angivet på inställningssidan.


3. Koppla ihop era platser genom att klicka på "platser" i toppmenyn välj rätt "anläggning" i kommunen.

Alla bekräftade aktiviteter kommer nu skickas över till ApN varje natt.


Har kommunen egna inställningar görs följande:

1. Lok-stöd i vänstermenyn inställningar i toppmenyn Klicka på ”ändra” för det Kommunala LOK-stödet klicka därefter på ”Godkänn” Aktivera funktionen och ställ in de regler som finns i kommunen.