Utöver Gruppöversikten och Aktivitetsöversikten finns två till typer av rapporter som kan vara behjälpliga när det är dags att ansöka om LOK-stöd. 


Skriv ut närvarokort

Under LOK-stöd i vänstermenyn Skriv ut närvarokort i toppmenyn, kan föreningen skriva ut samtliga närvarokort utifrån de statliga eller kommunala bidragsreglerna.


Närvarorapport

Under LOK-stöd i vänstermenyn Närvarorapport i toppmenyn, här visas närvarostatistik över föreningens deltagare och ledare.