All närvarorapportering som görs i SportAdmin förs automatiskt till diverse rapporter som kan vara behjälpliga när det är dags att ansöka om LOK-stöd. Dessa rapporter återfinns under fliken ”LOK-stöd” → "rapporter" och nedan ges en beskrivning av respektive rapport.


Gruppöversikt

Under gruppöversikten väljs först och främst vilken ”RF-period” som gäller. I översikten visas alla grupper som har någon upplagd aktivitet. För dessa sammanställs följande information:
– Antal aktiviteter
– Varav tävlingar
– Antal obekräftade aktiviteter
– Antal godkända aktiviteter
– Antal ej godkända aktiviteter
– Deltagartillfällen
– Prognos (en prognos för hur mycket Statligt LOK-stöd in kan förväntas få)


Aktivitetsöversikt

Under fliken ”Aktivitetsöversikt” ges en sammanställning över alla aktiviteter samt dess status (obekräftad eller bekräftad). Är föreningen ansluten till ApN visas det datum då aktiviteten skickades till ApN i kolumnen ”ApN”. På samma vis visas datumet då aktiviteten skickades till IdrottOnline i kolumnen ”IOL” om föreningen aktiverat integrationen.

Aktivitetsöversikten kan filtreras på parametrarna ”RF-period”, ”Alla grupper” och ”Deltagare”.


Rapporter 

Närvarorapport: Här visas statistik över deltagare och ledares närvaro

Skriv ut närvarokort: Här kan alla närvarokort skrivas ut efter de statliga eller kommunala bidragsreglerna

Statligt Lok-stöd: Denna rapport används för att ansöka om det statliga LOK-stödet manuellt.


1. Välj rätt RF-Period
2. Notera eller skriv ut siffrorna
3. Logga in i IdrottOnline -> LOK-stöd -> Ansökan -> Välj period -> Öppna ansökan -> knappa in siffrorna från SportAdmin -> Skicka in ansökan


OBS! Om föreningen aktiverat integrationen till IdrottOnline syns endast det antal aktiviteter som är skickat till IdrottOnline under denna flik. Detta antal ska stämmas av mot antal poster i IdrottOnline.