ApN

Vad är ApN?

ApN (Aktivitetskort på nätet) är ett komunsystem för bla. ansökan om kommunalt LOK-stöd/aktivitetsbidrag. Om ni har ApN i er komun kan ni aktivera vår integration till dem.


Aktivera ApN

Gå in i SportAdmin och menyn LOK-stöd och Inställningar. Välj sedan att ändra och godkänna. Klicka i bockrutan aktiverad.

Kontakta sedan din komun och meddela att er förening närvarorapporterar i SportAdmin och vad ert ID-nummer är.


ID-nummer till ApN

Ert ID-nummer till ApN hittar ni i SportAdmin under LOK-stöd och Inställningar.


Hur ansöker man om LOK-stöd i ApN?

Gå in i SportAdmin och menyn LOK-stöd och Aktivitetsöversikt. Välj period: ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD. Se så alla aktiviteter har ett datum i kolumnen ApN. (Vi skickar alla bekräftade aktiviteter till ApN varje natt)

Logga in i ApN och Periodrapport. Kolla så du ser alla aktiviteter där och skicka in periodrapport.