Vad är ApN?

ApN (Aktivitetskort på nätet) är ett kommunsystem för bland annat ansökan om kommunalt LOK-stöd/aktivitetsbidrag. Om ni har ApN i er kommun kan ni aktivera vår integration till dem.


Aktivera ApN

Gå in i SportAdmin --> "LOK-stöd" i toppmenyn --> "Inställningar". Klicka på "Ändra" --> "Godkänn".  Klicka i bockrutan "Aktivera det kommunala LOK-stödet " --> "Uppdatera".

Kontakta sedan din kommun och meddela att er förening närvarorapporterar i SportAdmin och vad ert ID-nummer är.


ID-nummer till ApN

Ert ID-nummer till ApN hittar ni i SportAdmin under "LOK-stöd" i vänstermenyn --> "Inställningar" i toppmenyn.


Hur ansöker man om LOK-stöd i ApN?

Gå in i SportAdmin och menyn LOK-stöd och Aktivitetsöversikt. Välj period: ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD. Se så alla aktiviteter har ett datum i kolumnen ApN. (Vi skickar alla bekräftade aktiviteter till ApN varje natt)

Logga in i ApN och Periodrapport. Kolla så du ser alla aktiviteter där och skicka in periodrapport.