Svar på frågeformulär

Under Medlemsgrupper och en vald grupp finns fliken ”Frågeformulär”. Där syns de svar på formulär och tillval som gruppens medlemmar gjort i bokningsfunktionen.

I översikten ser ni namn, datum och tid personen svarat samt om den har svarat på ett frågeformulär eller gjort några tillval (ja eller nej). För att se en specifik persons svar/tillval så trycker du visa längst till höger på personens rad.

I specifikationen kan du då se vilka tillval personen gjort samt deras pris. Du kan också se personens svar på frågeformulären som är kopplade till gruppen.

Du kan också exportera samtliga svar till Excel genom att klicka på ”Exportera” i översiken över alla svar. Du får då ett Excel-blad med två flikar, ett för frågeformulär och ett för tillval.