Under Medlemsgrupper välj aktuell grupp → finns fliken "frågeformulär” → Där syns de svar på formulär och tillval som gruppens medlemmar gjort i bokningsfunktionen.


I översikten ser man följande: 

  • namn
  • datum och tid som medlemmen svarat 
  • om medlemmen svarat på frågeformulär eller gjort några tillval (ja eller nej)

För att se en specifik medlems svar/tillval → klicka på "visa" längst till höger på personens rad.

I specifikationen kan du då se vilka tillval personen gjort samt deras pris. Du kan också se personens svar på frågeformulären som är kopplade till gruppen.

Man kan också exportera samtliga svar till Excel genom att klicka på ”Exportera” i översiken över alla svar. Du får då ett Excel-blad med två flikar, ett för frågeformulär och ett för tillval.