För att se medlemmarnas svar som de gjort på formulär/tillval i bokningsfunktionen går ni till Medlemsgrupper i vänstermenyn välj grupp i rullistan  klicka på Frågeformulär i toppmenyn. 


I översikten ser ni följande: 

  • namn
  • datum och tid som medlemmen svarat 
  • om medlemmen svarat på frågeformulär eller gjort några tillval (ja eller nej)

För att se en specifik medlems svar/tillval klicka på Visa längst till höger på personens rad. I specifikationen kan ni då se den specifika medlemmens svar, vilka tillval den gjort samt deras pris.

Ni kan exportera samtliga svar till Excel genom att klicka på Exportera i översiken över alla svar. Ni får då ett Excel-blad med två flikar, ett för frågeformulär och ett för tillval.


Ni kan också se medlemmarnas svar på formulär/tillval genom Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Händelser i toppmenyn → välj grupp i rullistan → genom att klicka på pilen till vänster om vardera person får ni fram den specifika personens svar. Ni kan exportera till Excel även från denna vy.