Föhandsrapportering kan användas för att svara på en aktivitet även om där inte finns någon kallelse skickad. För att förhandsrapportera i MedlemsAppen gör man så här.


Se förhandsrapporter

Gjorda förhandsrapporter görs i läget där en kallelse skickas.

  1. Gå in på rätt medlemsgrupp
  2. Gå till ”kallelser” och välj rätt aktivitet (alternativt leta upp aktiviteten under ”Närvaro”)

Under ”Ej kallade” finns nu tre undermenyer: ”Tillgänglig”, ”ej tillgänglig” och ”ej förhandsrapporterat”. Har ingen förhandsrapporterat på aktiviteten syns inga undermenyer.

Under respektive meny ligger de som rapporterat/ej rapporterat som respektive val. De som förhandsrapporterat som ”ej tillgänglig” är automatiskt urbockade.


Stänga av förhandsrapportering

Vill man inte att förhandsrapportering ska vara tillgängligt på aktiviteten kan man bocka ur det i läget där man skapar eller ändrar en aktivitet.

  1. Skapa eller ändra en aktivitet
  2. Bocka ur rutan ”Förhandrapportering”
  3. Tryck ”uppdatera”

Medlemmen kommer nu inte kunna förhandsrapportera på aktiviteten.