Om en medlem inte längre ska delta i verksamheten bör denna tas bort från sin medlemsgrupp. 


Medlemmen har ej fått en faktura/betalt sin avisering

Har medlemmen inte fått någon faktura/betalt sin avisering ännu tas denna bort på följande sätt:

1. Gå till ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn och välj rätt grupp i rullistan.
2. Klicka ”Ändra” ute till höger om den aktuella personen.
3. Klicka på knappen ”Ta bort från grupp”.


Medlemmen har fått en faktura/betalt sin avisering

Om en faktura redan har skickats till medlemmen/medlemmen har betalt sin avisering, så kan denne inte tas bort ur gruppen. Det man gör istället är att markera att medlemmen slutat. Det görs på följande sätt:

1. Gå till ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn och välj rätt grupp i rullistan.
2. Klicka ”Ändra” ute till höger om den aktuella personen.
3. Kryssa i bockrutan ”Har slutat”.

4. Uppdatera.