Om en medlem inte längre ska delta i verksamheten bör denna tas bort från gruppen. Har medlemmen inte fått någon faktura/betalt sin avisering ännu tas denna bort på följande sätt:

1. Gå till ”Medlemsgrupper” och leta upp rätt grupp
2. Klicka ”Ändra” ute till höger om aktuell person
3. Klicka på knappen ”Ta bort från grupp”


Om en faktura redan har skickats till medlemmen så kan denne inte tas bort ur gruppen. Det man gör istället är att markera att medlemmen slutat. Det görs på följande sätt:

1. Gå till ”Medlemsgrupper” och leta upp rätt grupp
2. Klicka ”Ändra” ute till höger om aktuell person
3. Kryssa i bockrutan ”Har slutat”