För att lägga till en ledare gör man exakt på samma sätt som när man lägger till en medlem, men väljer en gruppkoppling som har ledarbehörighet.


OBS! En ledare kan aldrig lägga till en annan ledare. Det måste alltid en huvudadministratör göra.