Lägg till person i en medlemsgrupp

För att lägga till en person i en medlemsgrupp följer ni nedan steg. Ni gör likadant oavsett om det är en medlem, ledare eller lagförälder. Den enda skillnaden blir vilken gruppkoppling ni väljer på personen i slutet. 


→ gå till ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn 

→ välj period och grupp i rullistorna 

→ klicka på knappen ”Lägg till medlem”

→ sök på personens namn för att ta reda på om personen redan finns med i föreningens personregister

→ hittas inte personen så klicka på ”Ny medlem”

→ skriv in personens uppgifter

→ ange vilken gruppkoppling personen ska ha till gruppen 

→ spara. 


Ta bort person i en medlemsgrupp

Om en person inte längre ska delta i verksamheten bör denna tas bort från sin medlemsgrupp. Oftast handlar det om medlemmar som slutat.


Personen har ej betalt sin avisering

Har personen inte betalt sin avisering ännu tas denna bort på följande sätt:

1. Gå till ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn och välj rätt grupp i rullistan.
2. Klicka ”Ändra” ute till höger om personen.
3. Klicka på knappen ”Ta bort från grupp”.


Personen har betalt sin avisering

Om personen har betalt sin avisering, så kan denne inte tas bort ur gruppen. Det man gör istället är att markera att personen som slutat. Det görs på följande sätt:

1. Gå till ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn och välj rätt grupp i rullistan.
2. Klicka ”Ändra” ute till höger om personen.
3. Kryssa i bockrutan ”Har slutat”.

4. Uppdatera.


Person ligger dubbelt i en medlemsgrupp

Om en person ligger med i en medlemsgrupp två gånger med olika gruppkopplingar finns två olika alternativ. 


Personen har ej betalt sin avisering

Ta bort personen med fel gruppkoppling genom att gå in i medlemsgruppen → klicka på “Ändra” ute till höger om personen → “Ta bort”.


Personen har betalt sin avisering

Flytta över personen med rätt gruppkoppling till en annan medlemsgrupp → ta bort personen med felaktig gruppkoppling → flytta tillbaka personen med rätt gruppkoppling till rätt grupp.