Utskick via e-post

Via ”Medlemsgrupper” i vänstermenyn → välj en medlemsgrupp i rullistan → "Gör ett utskick” i toppmenyn, kan man skicka ett mail till en specifik grupp. Önskar man göra ett utskick till hela föreningen görs detta via "Personregister" i vänstermenyn  Avancerad sökning i toppmenyn (det är bara behörighetsgruppen Huvudadministratör som kommer åt denna funktionen eller de ledare som har extra behörighet).


Utskick via sms

Det är bara behörighetsgrupp Huvudadministratör som kan skicka SMS via denna funktion. Vill ni ändra namnet för avsändare klicka på ”Inställningar” i vänstermenyn → ”SMS” i toppmenyn → skriv det namn ni vill ha som avsändare i fältet. Max 11 tecken.


Vill ni köpa fler sms till er förening? Skicka ett mail till oss på info@sportadmin.se


Gratis utskick via sms-grupp

SMS-grupp är en gratistjänst som möjliggör många-till-många-kommunikation via vanliga SMS och löser enkelt behovet att snabbt kunna kommunicera med hela gruppen samtidigt.