För att skriva ut en medlemslista gå ni till Medlemsgrupper i vänstermenyn välj grupp i rullistan klicka på Medlemslistor i toppmenyn välj viken typ av lista du vill skriva ut i rullistan → klicka på Skriv ut.