Utmärkelser på personkortet

På en persons personkort kan man följa dess utveckling. Man ser om utmärkelsen är pågående eller avklarad, och om den är avklarad ser man även det datum utmärkelsen blivit klar.