Under ”Utmärkelser” i vänstermenyn och ”Grupper” i toppmenyn kan du bocka i klarade utmärkelser för föreningens aktiva.

  1. Välj en period och grupp. Vill du bocka av för alla som tillhör samma grupptyp kan du sortera på period och grupptyp istället.
  2. Klicka i avklarade kriterier på rätt person och märke
  3. Klicka ”Spara” när du är klar

Du kan också bocka i avklarade kriterier i LedarAppen, såhär gör du.

Skriva ut utmärkelser

Vill man skriva ut Utmärkelserna för att hantera dem på papper finns det möjlighet att göra detta.

  1. Gå in på Utmärkelser -> Grupper och till den grupp du vill skriva ut ett protokoll för
  2. Tryck på knappen ”Verktyg”

Excelprotokoll

Du kan ladda ner protokollet i form av ett Excelark och därefter skriva ut det. Protokollet kommer att innehålla namn och en ruta för varje utmärkelse och kriterium. När en aktiv har klarat ett kriterium bockar man i tillhörande ruta. 


Skriva ut beskrivningar

För att få närmare beskrivningar av kriteriernas rubrik kan man även skriva ut beskrivningarna för Utmärkelserna som är kopplade till gruppen.