Integrationen – SportAdmin och IdrottOnline

Integrationen mellan SportAdmin och IdrottOnline innebär digital överföring av aktiviteter och de personer (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt angiven nationalitet) som är kopplade till aktiviteter i SportAdmin. Överföringen av bekräftade, avbekräftade eller ändrade aktiviteter skickas automatiskt över till IdrottOnline varje natt (förutsatt att det inte ligger en pågående sändning igång). Aktiviteterna återfinns i IdrottOnline när de tankat in sändningarna i turordning.


Aktivera integrationen till IdrottOnline

Steg 1
Logga in i SportAdmin -> Gå till ”Informationssidan” -> Klicka på ”IdrottOnline – ej aktiverad” -> Läs igenom villkoren och klicka på ”aktivera”.

Steg 2
Logga in i IdrottOnline -> Administration -> Integration -> Välj att aktivera med SportAdmin

Behöver du en guide till integrationen i IdrottOnline? Klicka här

Vi kommer att skicka över aktiviteterna för innevarande period.
Aktivera integrationen kan endast göras av de som har behörighet "Huvudadministratör"


Ansökan om Statligt LOK-stöd:

Två gånger om året logga in ni i IdrottOnline och kontrollera så att alla aktiviteter är intankade innan man skickar in ansökan.

För att skicka in ansökan gå till -> LOK-stöd -> Ansökan -> Välj period -> Öppna ansökan -> Skicka in.


Överföring av personer

En person (med fullständiga svenska personnummer eller med ibockad ruta för utländsk person samt angiven nationalitet) som är kopplade till en bekräftad aktivitet i SportAdmin skickas över till IdrottOnline. (Skulle en person tas bort från SportAdmin, tas den i dagsläget inte bort i IdrottOnline)

De uppgifter som skickas över till IdrottOnline via integrationen är:
– förnamn
– efternamn
– personnummer/födelsedata och nationalitet
– aktiv inom idrott


Aktivera en sektion eller ett lag

En sektion eller ett lag kan inte aktivera integrationen själv. Hela föreningen (ett konto hos SportAdmin) ingår i integrationen och alla aktiviteter kopplade till det SportAdmin kontot kommer att skickas över.


Nya regler från den 1:a juli 2020

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020. Beslutet innebär att förening, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. Därmed kommer RF inte längre godkänna att ni manuellt fyller i hur många sammankomster, deltagartillfällen och ledartillfällen.