För att kunna ta bort en grupp måste följande göras:

1. Ta bort alla medlemmar från medlemsgruppen

"Medlemsgrupper" i vänstermenyn välj önskad medlemsgrupp klicka på "Ändra" ute till höger om en medlem "Ta bort från grupp". Upprepa tills medlemsgruppen är tom på deltagare.


2. Ta bort alla aktiviteter

”Medlemsgrupper" i vänstermenyn välj önskad medlemsgrupp klicka på "Närvaro" i toppmenyn klicka på "röda krysset" på respektive aktivitet.

Är aktiviteterna upplagd som en upprepad aktivitet?
Klicka på "Blocket/Pennan" under en av aktivteterna kryssa i markera/avmarkera alla aktiviteter klicka på "ta bort"


3. Ta bort gruppen

"Grupper" i vänstermenyn klicka på ”Ändra” ute till höger om önskad grupp ”Ta bort”.
Det krävs att punkt 1 och 2 är uppfyllda för att ”Ta bort”-knappen ska synas.


OBS! Är fakturor/avsieringar betalda i gruppen går dessa medlemmar inte att ta bort. När nästa period skapas kan man istället välja att inte kopiera över gruppen.

Innehåller gruppen mer än 50 medlemmar kan vi hjälpa er att ta bort gruppen. Gör först steg 1 och 2. Döp sedan om gruppen till "Ta bort" och meddela oss på telefon eller mail, så går vi in och tar bort gruppen åt er.