Följ följande steg för att lägga till en grupp:
1. "Grupper" i vänstermenyn --> klicka på knappen ”Lägg till grupp” uppe i högerhörnet.
2. Ange namn på gruppen.
3. Ange grupptyp.
4. Ange licenstyp.
5. Ange standardplats (där gruppen oftast tränar).
6. Bocka i bekräftad om ni vill att gruppen ska kunna faktureras innan alla deltagare är klara, annars låt den vara urbockad.
7. Klicka på knappen ”Spara”.

I fältet ”Övrigt” kan egna noteringar för gruppen anges. Noteringarna används eller visas inte någon annanstans.


Uppdatera en grupp

Klicka på knappen ”Ändra” och ändra önskat fält. Klicka därefter på på knappen ”Uppdatera”.