Dubbletthantering

Under Personregister i vänstermenyn → Varningar i toppmenyn → Dubbletthantering, visas personer som identifierats som möjliga dubbletter eftersom deras för- och efternamn eller personnummer är identiska.

Hanteras en dubblett

För att hantera en dubblett gör ni enligt följande,

1. Välj personen som ska tas bort i rullgardinslistan Vänster person. Nu visas de två personernas personkort. Personen ni vill behålla visas automatiskt i högerkolumnen.
2. Klicka på Slå ihop. Alla kompletterande personuppgifter och kopplingar flyttas från den vänstra till den högra. Den vänstra personen tas därefter bort.
Ni kan också klicka på Separera, vilket gör att systemet markerar personerna som två olika individer.