Dubbletthantering

Under "Personregister" i vänstermenyn, "Varningar" i toppmenyn och fliken ”Dubbletthantering” visas personer som identifierats som möjliga dubbletter eftersom deras för- och efternamn eller personnummer är identiska.

Såhär hanteras en dubblett:

1. Välj personen som ska tas bort i rullgardinslistan ”Vänster person”. Nu visas de två personernas personkort. Personen du vill behålla visas automatiskt i högerkolumnen.
2. Klicka på ”Slå ihop”. Alla kompletterande personuppgifter och kopplingar flyttas från den vänstra till den högra. Den vänstra personen tas därefter bort.

Alternativt klickar man på ”Separera” vilket gör att systemet markerar personerna som två olika individer.