Under Personregister i vänstermenyn och Avancerad sökning i toppmenyn kan diverse sökningar och urval ur ert medlemsregister göras. Här kan ni till exempel få fram alla aktiva som är kvinnor och födda 2007. För att göra denna sökning välj Gruppkoppling: Aktiv, Kön: Kvinna och Födelseår: 2007 och klicka sedan på Genomför sökning.


När ni fått fram ett urval, kan egenskaper uppdateras, koppla personerna till en grupp, göra ett mailutskick, koppla personerna till en grupprekommendation, exportera till excel eller skriva ut medlemslistor.


Om ni vill söka fram hur många medlemmar ni är i föreningenklicka här.