Avancerad sökning

Via ”Personregister” och ”Avancerad sökning” kan diverse sökningar och urval ur ert medlemsregister göras.

Här kan man t ex få fram alla aktiva som är kvinnor och födda 2007. För att göra denna sökning välj Gruppkoppling: Aktiv, Kön: Kvinna och Födelseår: 2007 och ”Genomför sökning”.


När ni fått fram ett urval, kan egenskaper uppdateras, koppla personerna till en grupp, göra ett mailutskick, exportera till excel eller skriva ut medlemslistor.