Under Personregister i vänstermenyn → Varningar i toppmenyn → Personnr/kön, visas personer vars personnummer eller namn inte stämmer överens med angivet kön. Systemet varnar eftersom näst sista siffran i personnumret måste stämma överens med angivet kön för att ni ska kunna söka LOK-stöd för personen hos RF.


Om ni behöver korrigera någon uppgift gör ni det genom att klicka på Ändra ute till höger om personens rad → Uppdatera.