Under fliken ”Personnr/kön” visas personer vars personnummer eller namn inte stämmer överens med angivet kön. Systemet varnar eftersom näst sista siffran i personnumret måste stämma överens med angivet kön för att ni ska kunna söka LOK-stöd för personen hos RF.


Korrigera uppgifterna genom att klicka på ”Ändra” ute till höger.