Lägg till, ta bort och ändra medlemmar

Lägg till ny person

Klicka på ”Ny person” uppe till höger och skriv in personens personuppgifter.Tänk på att personen lagts in i ert personregister och ligger ännu inte inne i någon grupp. Gå därefter till medlemsgrupper för att lägga till personen i en grupp.Om systemet inte godkänner personnumret (alla 10 siffror) betyder detta att personnumret inte är rätt. Systemet godkänner enbart svenska personnummer alternativt att ni klickar i rutan ”Utländsk person” och endast fyller i År, Månad och Dag.
OBS! Det är viktigt är att minst fylla i vilket år medlemmen är född för att statistik skall bli rätt.


Ta bort person

För att kunna ta bort en medlem i systemet krävs att alla kopplingar, t.ex. grupper, fakturor och närvaro är borttagna i samtliga perioder för den specifika medlemmen. Klicka på förnamnet på medlemmen och se vilka kopplingar den har. När alla kopplingar är borttagna så kommer knappen ”Ta bort” finnas när man klickar på knappen ”Ändra” för den specifika medlemmen.


Följande uppgifter kommer då att tas bort från systemet:

– Kopplingar till grupper i aktiva perioder
– Kontaktuppgifter (adress, mail, telefonummer)
– Familjekopplingar
– Egenskaper
– Licenshantering


Dock kommer nedanstående uppgifter att finnas kvar i systemet:

– Information om närvaro som är kopplat till LOK-stöd
– Fakturor knutna till personen kommer att ligga kvar
– Utskick från/till personen kommer att ligga kvar
– All statistik


Ändra personuppgifter

Klicka på förnamnet och därefter ”Ändra personuppgifter” eller klicka på ”Ändra” längst ut till höger vid personen det gäller och ändra uppgifterna.