I personregistret är det möjligt att söka fram en person baserat på personnummer, för- eller efternamn, mobilnummer eller mailadress. Det räcker med att skriva en del av en uppgift. Skrivs exempelvis ”son” in i sökfältet tar systemet fram alla medlemmar som har ett ”son”-efternamn. När rätt person dyker upp så klicka på namnet för att se ”personkortet” eller på ”ändra” för att ändra personuppgifterna.