Under fliken Personregister i vänstermenyn finns alla medlemmar, oavsett vilken period de varit aktiv i. En person som varit medlem föregående år men som slutat och inte är med i föreningen under nuvarande år finns fortfarande med under denna flik. 


Vill ni rensa bland inaktiva medlemmar? Läs mer här!


Knappen Exportera till Excel visas endast för de med behörighetsnivån Huvudadministratör.


Rubrikerna

Kolumnerna går att sortera genom att klicka på dem. Den lilla vita pilen som pekar uppåt eller neråt visar vilken kolumn som medlemmarna sorteras efter samt vilket håll de sorteras på.


Personkortet

Genom att klicka på ett förnamn öppnas ett personkort och en utökad personöversikt visas i ett nytt fönster.


Sök person

I personregistret är det möjligt att söka fram en person baserat på personnummer, för- och/eller efternamn, mobilnummer eller mailadress. Det räcker med att skriva en del av en uppgift. Om ni skriver exempelvis ”son” i sökfältet tar systemet fram alla medlemmar som har ett ”son”-efternamn. När rätt person dyker upp så klicka på namnet för att se personkortet eller på Ändra för att ändra personuppgifterna.