Under fliken ”Personregister” finns alla medlemmar, oavsett vilken period de varit aktiv i. En person som varit medlem föregående år men som slutat och inte är med i föreningen under nuvarande år finns fortfarande med under denna flik.


Vill ni rensa bland inaktiva medlemmar? Läs mer här!


Rubrikerna

Kolumnerna går att sortera genom att klicka på dem. Den lilla vita pilen som pekar uppåt eller neråt visar vilken kolumn som medlemmarna sorteras efter samt vilket håll de sorteras på.


Personkortet

Genom att klicka på ett förnamn öppnas ett personkort och en utökad personöversikt upp i ett nytt fönster.

Det finns även möjlighet att lägga in personer som inte är medlemmar under denna flik. Detta beror på att man ska kunna fakturera även de som inte är medlemmar i föreningen. Dessa personer påverkar inte statistiken och rapporter.

Knappen ”Exportera till Excel” visas endast för de med behörighetsnivå ”Administratör”.