Under Hem i vänstermenyn Dashboard i toppmenyn kan föreningen följa den ekonomiska biten i systemet.

Nyckeltal för fakturering och aviseringar

  • Fakturerat – hur många grupp- och manuella fakturor ni skickat ut. När en avisering betalats (en faktura skapas och prickats av automatiskt) kommer den också räknas in i summan.
  • Betalt – det som betalts i form av aviseringar, gruppfakturor och manuella fakturor.
  • Utestående (fakturering) – värdet av de utestående fakturor föreningen har.
  • Utestående (aviseringar) – värdet av föreningens obetalda aviseringar.
  • Ej aviserade – värdet av de aviseringar som ännu inte skickats ut.


I graferna syns vad som fakturerats/aviserats och betalts per månad, vecka eller dag.

Statistik

Här syns hur era kommunikationskanaler används (LedarAppen, MedlemsAppen och besökare på hemsidan). Det går att filtrera på 7 dagar, 30 dagar eller hela perioden.


Den vänstra siffran under varje rubrik visar besökare under det valda intervallet. Den högra siffran visar besökare under föregående period för intervallet och pilen i mitten visar om besöksantalet gått upp eller ner.


Närvaro

Under närvaro visas en sammanställning av LOK-stödsrelaterad information.

  • Godkända – hur många LOK-stödsberättigade aktiviteter föreningen bekräftat under perioden.
  • Ej bekräftade – hur många aktiviteter som genomförts men inte bekräftats.